Rundebordsmøte på Havnekontoret

29. oktober 2013 - Designere fra bergensklyngen møttes for å arbeide fram en ramme for DesignArena.