Møte med utdanningsgruppen

Utdanningsgruppen møttes flere ganger for å utforme Design Thinking-utdanningen