InnovasjonsCamp med helsesektoren, 13.–15. mars 2017