Design Thinking: Strategic Design for Innovation - avslutning på NHH - 27.01.16