Åpning Raff Designuke 2015 - 16.10.15

Fredag 16. oktober var årets utstillere, samarbeidspartnere, ressursgruppen, arrangører, venner og familie samlet til åpningsfest på Østre – Hus for lydkunst og elektronisk musikk.