Frequently Asked Questions

Her finner du (forhåpentligvis) svar på alt du måtte lure på rundt studiet.

Har du andre spørsmål? Ta kontakt på post@drb.no

Q: Hvor mye tid tar studiet?
A: Som student må du ha mulighet til å dedikere i gjennomsnitt ca 6 – 8 timer til studiet per uke, pluss tiden som går med på de månedlige modulene (2 – 3 dager, 7 timer). 

Arbeidsmengden vil variere; noen uker vil være veldig travle, mens andre uker vil det være mindre travelt. Det er opp til deg å balansere tiden din og forpliktelser godt så du får satt av nok tid til gruppearbeid. 

Q: Hvor og når finner modulene sted?
A: Med unntak av én modul ved NTNU i Trondheim, blir modulene holdt i Bergen. Modulene er delt mellom de ulike institusjonene: Fakultet for kunst, musikk og design (KMD UiB), Norges Handelshøyskole (NHH) og Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Datoene for 2018/19 er:
22.–24. oktober
27.–28. november
15.–17. januar
5.–6. februar
5.–6. mars
9.–10. april
6.–8. mai

Q: Hva slags kompetanse trenger jeg for å få utbytte av studiet?
A: For opptak til studiet kreves Bachelorgrad, minst to års arbeidserfaring og grunnleggende språkferdigheter i engelsk og norsk. Studiet er tuftet på tverrfaglighet og det er rom for mennesker med alle slags bakgrunner.

Q: Som student, hvor mange ulike caser får jeg jobbe på?
A: Du og teamet ditt vil bli tildelt ett case som dere skal arbeide med gjennom hele studiet (7 måneder).

Q: Kan jeg velge hvilket case jeg vil jobbe med?
A: Før oppstart vil du få anledning til å rangere casene etter ønske. Vi strekker oss langt for å sikre at studenene får jobbe med et case de føler er relevant, meningsfult og spennende.

Q: Hvordan setter dere sammen gruppene?
A: Det viktigste vi ser etter når vi setter sammen gruppene er mangfold og tverrfaglighet. Vi mener det er avgjørende for å lykkes med menneskeorientert, designdrevet innovasjon.

Q: Hvilket språk foregår studiet på?
A: Undervisningen foregår på norsk og engelsk, avhengig av hvem som foreleser. Kommunikasjon rundt opptak, eksamen etc. foregår på norsk. Denne informasjonen kan gis på engelsk etter behov. 

Q: Hvordan får min bedrift case på studiet?
A: Ta kontakt med oss for å drøfte problemstillingen du kunne tenke deg å søke opptak med, så hjelper vi deg å vurdere hvorvidt den egner seg. Det viktigste for å bli utvalgt som case-eier er intern forankring hos ledelsen for arbeidet, og en vilje i bedriften/organisasjonen for å følge opp arbeidet både underveis og i etterkant.

Q: Hvorfor kaller dere prisen for case «casedonasjon»?
A: Det er viktig å presisere at dette først og fremst er et studium, og at hovedformålet er undervisning og studentenes læring. Case-eierne kjøper derfor ikke billig konsulentarbeid, de får mulighet til å stille sin innovasjonsutfordring til disposisjon for studentene, og støtter studiet med en symbolsk sum for dette arbeidet. Som case-eier er du ikke garantert resultat, og har ikke anledning til å styre retningen studentene velger å ta i løsningen av caset. (Men alle prosjektene hittil har gitt case-eierne svært interessante og verdifulle resultater.)

Q: Som er liten bedrift er det vanskelig å få råd til å sende ansatte på studiet. Kan jeg få hjelp?
A: Ja, for designere som vil ta studiet har Design Region Bergen stipend på opptil 40 000 kroner per student. Det er mulig å søke for flere enn en ansatt. Gi beskjed over mail, sammen med søknad til studiet, dersom du ønsker å søke om stipend. 

Andre spørsmål? 
Ta kontakt med studieadministrasjonen på post@drb.no