Søk om bedriftscase til studiet

Gjennom studiet arbeider studentene med reelle utfordringer fra nærings- og samfunnsliv. Under finner du informasjon for bedrifter som lurer på om de vil bidra med case til studiet. 

Over 7 måneder arbeider gruppene intensivt med reelle utfordringer fra samfunns- og næringsliv. Utfordringene kan være alt fra utvikling av nye produkter eller tjenester, bedrifter som ønsker å nå nye segmenter, til redesign av interne prosesser og systemer.

Hvordan får min bedrift case på studiet?
Ta kontakt med oss for å drøfte problemstillingen du kunne tenke deg å søke opptak med, så hjelper vi deg å vurdere hvorvidt den egner seg. Det viktigste for å bli utvalgt som case-eier er intern forankring hos ledelsen for arbeidet, og en vilje i bedriften/organisasjonen for å følge opp arbeidet både underveis og i etterkant.

Vil du pitche et case til studiet?
Ta kontakt via designthinking@drb.no

Frist
Løpende

 

Bedriftscase: NOK 175.000 (casedonasjon)
Bedriftscase + 1 student: NOK 250.000

Merk: Bedrifter vil sende flere studenter på studiet kan få tilbud om grupperabatt. Ta kontakt for mer info.

Har du spørsmål?
Sjekk ut Frequently Asked Questions, eller ta kontakt på post@drb.no

Hva kan din bedrift få ut av å delta med et case?

1. Du får muligheten til å bidra med en viktig programstilling som bedriften din står ovenfor til et tverrfaglig gruppe av dedikerte executive-studenter. Gruppen vil arbeidet på caset over en 7-måneder lang periode med presentajsoner og profesjonell veiledning av ledende Design Thinking-utøvere, -teoretikere og -eksperter.

2. Ved programslutt vil din bedrift motta en faktisk prototype av et produkt, en tjeneste eller en prosess som bygger på kvalitativ innsikt fra dine brukergrupper. Det vil så være opp til din bedrift å bestemme hvorvidt protoypen utarbeides videre for implementering og/eller kommersialisering.

3. Organisasjonen din vil, gjennom kontakt med studentene, bli eksponert for og lære om Design Thinking – som innovasjonsmetodologi, og som verktøy for kulturendring av betydelig verdi innad i din organisasjon.

Hvorfor kaller dere prisen for case «casedonasjon»?

Det er viktig å presisere at dette først og fremst er et studium, og at hovedformålet er undervisning og studentenes læring. Case-eierne kjøper derfor ikke billig konsulentarbeid, de får mulighet til å stille sin innovasjonsutfordring til disposisjon for studentene, og støtter studiet med en symbolsk sum for dette arbeidet. Som case-eier er du ikke garantert resultat, og har ikke anledning til å styre retningen studentene velger å ta i løsningen av caset. (Men alle prosjektene hittil har gitt case-eierne svært interessante og verdifulle resultater.)

Hva er et godt bedriftscase?

Et bedriftscase kan dreie seg om utvikling av nye produkter eller tjenester, kommunikasjonsstrategi eller redesign av en bedrifts interne prosesser. Om du er interessert i å bidra med et case, men ikke vet hvordan det bør formuleres, ikke fortvil – ta kontakt og vi hjelper deg.

Nedenfor ser du eksempler hvordan potensielle caser kan defineres, her fra et fiktivt telekommunikasjonsselskap:

(a) Utvikling av en ny tjeneste: F.eks: «Hvordan kan vi utvikle et nytt dataabonnement spesialtilpasset norske familier som ofte reiser til Sør-Europa?»

(b) Redesign av bedriftens møte med kunden. F.eks: «Hvordan kan vi redesigne måten brukerne våre interegerer med brukerservice (enten på nett eller over telefon) på en måte som snur potensielle frustrasjoner til gode brukeopplevelser?»

(c) Utvikling av en ny kommunikasjonsstrategi og/eller markedsføringskampanje. F.eks: «Hvordan kan vi avmystifisere og forenkle prisstrukturen vår på en måte som gjør den mer brukevennlig og transparant for kundene våre?»

(d) Utvikling av et nytt butikkonsept. F.eks: «Hvordan vil noe tilsvarende Apple Store se ut for fremtidens telekommunikasjonsselskap?»

Formuleringene over er laget for å illustrere hvordan en bedriftsutfordring kan se ut. Det som er viktig å tenke på når du formulerer din bedrifts utfordring er at «Hvordan kan vi...»-spørsmålet bør være relativt bredt, ikke for teknisk, og fokusert på et norsk og/eller europeisk marked. Ideelt sett bør utfordringen være relevant for den generelle befolkningen, dette fordi studentene skal gjennomføre dybdeintervjuer, etnografiske observasjoner og fordype seg i brukergruppen.
 

Les om tidligere caser

 • Casebeskrivelse DT Bergen, kull 4: Legevakten

  Casebeskrivelse DT Bergen, kull 4: Legevakten

  Hvordan kan Legevakten forbedre og effektivisere sin håndtering av pasienter ved hjelp av Design Thinking?

  LES MER
 • Seks caser er klare for Design Thinking-studentene

  Seks caser er klare for Design Thinking-studentene

  På Design Thinking-utdanningen jobber studentene med ekte caser over syv måneder. Her har vi samlet de seks casene som årets kull skal få bryne seg på.

  LES MER
 • Casebeskrivelse DT Bergen, kull 4: Human Innovation

  Casebeskrivelse DT Bergen, kull 4: Human Innovation

  De fleste gründere mislykkes – hvordan kan vi sørge for at flere lykkes, og at ideene deres møter reelle behov i samfunnet på best mulig måte?

  LES MER
 • Casebeskrivelse DT Bergen, kull 4: NHH

  Casebeskrivelse DT Bergen, kull 4: NHH

  Hva er den mest kritiske kompetansen en leder må ha i framtiden? Hvordan kan leverandører av etterutdanning sørge for at de møter dette kompetansebehovet?

  LES MER
 • Casebeskrivelse DT Bergen, kull 4: BKK

  Casebeskrivelse DT Bergen, kull 4: BKK

  Hva kan BKK gjøre for å bli oppfattet som et mer bærekraftig konsern, og hvilke forretningsmuligheter kan en slik oppfatning åpne opp for?

  LES MER
 • Casebeskrivelse DT Bergen, kull 4: BTO

  Casebeskrivelse DT Bergen, kull 4: BTO

  Bedre samhandling mellom sjømatbedrifter og forskningsmiljø for utviklingen av morgendagens bærekraftige havbruk

  LES MER
 • Arbeidet for økt brukermedvirkning i helsesektoren fortsetter etter Design Thinking-studiet

  Arbeidet for økt brukermedvirkning i helsesektoren fortsetter etter Design Thinking-studiet

  Under Innovasjonsuken OPP presenterte BTO prosjektet «Brukerperspektivet i kliniske studier». Nå tas arbeidet videre med internasjonal drahjelp.

  LES MER
 • Livet etter DT Bergen: Jørn Hammer og Den Lille Gartner

  Livet etter DT Bergen: Jørn Hammer og Den Lille Gartner

  Den lille Gartner gjør det lett for folk å dyrke sin egen mat. Vi tok en prat med daglig leder Jørn Hammer, om hans erfaringer som student og case-eier på DT Bergen

  LES MER