Presentasjonsferdigheter, tegning og storytelling i fokus på DT Bergen modul 3

Stine Fantoft Berg

Skrevet av Stine Fantoft Berg
Prosjektleder og kommunikasjonssjef