Presentasjonsferdigheter, tegning og storytelling i fokus på DT Bergen modul 3