På innsiden av TrollLABS med Martin Steinert

Vi tok en prat med NTNU-professor Martin Steinert om laben, Design Thinking, og hvorfor metodikken er for flere enn designere.

Publisert 28.06.2018

Velkommen til TrollLABS, et laboratorium for prototyping, frihet og lek. 

Det var Martin Steinert som startet laben i 2014. Steinert er professor ved Institutt for maskinteknikk og produksjon på NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Tronheim, og også fast foreleser på Design Thinking-studiet. 

Laben er lokalisert på Gløshaugen, rett over realiseringslaboratoriet hvor det finnes spesialmaskiner for alt man kan ønske seg. Her holder en multidisiplinær forskergruppe til som sammen ønsker å forstå utviklingen av radikale ideer i de tidligste fasene av produktutvikling.

Fra DT Bergen-samling på NTNU vinteren 2018. Som en oppvarmingsøvelse fikk Design Thinking-studentene i oppdrag å lage en seilbåt med svært begrensede materialer og tid. En øvelse i å bygge – teste – forbedre, raskt!

– Hva trigget deg til å starte TrollLABS i 2014?

– Helt ærlig så tror jeg ikke at de som tillot meg å starte opp skjønte helt hva de gikk med på. Jeg startet laben med en visjon om å pushe studentene og ingeniørutdanningen på NTNU videre. TrollLABS er et sted for prototyping – en verktøykasse for å være fri, lære og ha det gøy.

– Andre samling på Design Thinking-studiet finner sted på TrollLABS. Hvordan arbeider dere med metodikken her i laben?

– Design Thinking er en verktøykasse og et mindset. Lab-medlemmene her på TrollLABS er alle trent i DT og har en kreativ innstilling til problemløsing. Jeg ser DT som et viktig verktøy for tidligfase av utvikling for å virkelig komme til bunns i hvilket problem en prøver å løse med produktet sitt.

Se film fra kurset Fuzzy Front End Engineering som Steinert kjører på NTNU under:

Hva er Design Thinking

Design Thinking er en tverrfaglig innovasjonsmetodikk, preget av grundig empati med brukeren av en tjeneste eller et produkt, og hyppig prototyping, testing og forbedring av løsninger i samarbeid med brukeren.

I Design Thinking jobber ingeniørene, økonomene og designerne sammen fra start for å sikre at løsningene er tilpasset mennesket, at de er økonomisk bæredyktige og teknologisk gjennomførbare.

– Tror du det er en fordel for ingeniører å kunne design thinking?

– Absolutt! Jeg har lært bort Design Thinking til studenene mine i over ti år, og jeg mener DT er grunnleggende for å lykkes med brukerorienterte løsninger. Jo lengre borte du befinner deg fra kreativt arbeid og design, jo viktigere er det at har en forståelse for Design Thinking. Ingeniører og folk med teknisk kompetanse har stort utbytte av å kunne metodikken. 

– For meg har DT åpnet opp for muligheter og fremgangsmåter jeg ikke visste om. Jeg liker spesielt godt ideer som rask feiling. I TrollLABS er det stor takhøyde for å lage og feile – det er en mentalitet som setter seg. Å prototype samme med andre en noe av det gøyeste man kan gjøre.

––––

Er du interessert i å lære Design Thinking i praksis?
Søk som student (Frist: løpende inntil vi oppnår riktig grad av tverrfaglighet i gruppen)

Les også: