KR 200 000 til prosjekt Design Thinking Bergen fra Hordaland fylkeskommune