Design Thinking-alumni tok scenen under vår årlige frokost med Bergen Næringsråd

Alumni fra DT Bergen serverte inspirerende historier om Design Thinking-prosessen og løsninger som kommer til overflaten når brukeren får bestemme

Publisert 23.05.2018

Det var fullt hus på Lille Ole Bull da vi, onsdag 23. mai, holdt vårt årlige frokostseminar med Bergen Næringsråd med tema Design Thinking.

Fra scenen fikk publikum høre om tre av årets caser, fra Bergen Teknologioverføring (BTO), BKK og Hardangerfrukt. I tillegg fikk vi et gjensyn med designtenkeren Margrete Birkeland som ble uteksaminert fra første kull i 2016, og som siden har arbeidet med metodikken gjennom en rekke prosjekter i den nordiske innovasjonsavdelingen hos Tryg.

Teamet på BTO-caset sprer kunnskap om utprøvende behandling. Fra venstre: Ane Grønsberg, Christine Hagen, Anne Karine Monsen, Anette Mørch, Eirill Wiik og Tone Skår.

Anerkjent som forskningsmetode

Med to helserelatert case i årets runde av studiet støtte vi på en interessant og tidvis krevende utfordring. BTO-caset ble vurdert som rapporteringspliktig til REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk). 

– Det var komplisert for studentene, men i et større perspektiv er dette veldig spennende fordi det betyr at Design Thinking-metodikken blir anerkjent som en forskningsmetode, fortalte senior forretningsutvikler hos BTO, Kari Øritsland som har vært koblet tett på prosjektet.

Design Thinking – Strategic Design for Innovation

Design Thinking-studiet er en tverrfaglig etterutdanning på masternivå. Programmet gir 30 studiepoeng (10 fra hver av de tre akademiske partnerne), og går over 7 måneder. Studentene jobber i tverrfaglige team på et reellt case.

1. juni er frist til hovedopptaket for studenter, og for bedrifter som ønsker å bidra med case. 

Info for deg som vurderer å søke som student finnes her →

Og her ligger info for bedrifter som vurderer å sende inn case →

Fra fremtidens energi og produksjon til intuitive ladeløsninger

Et annet case vi fikk lære om var levert av BKK, og oppgaven som ble gitt studentene var: «Hva vil være viktig for kundene i fremtiden når de skal kjøpe energi og kommunikasjon? Og hva er fremtidens produkter innen energi/kommunikasjon?». Ikke en enkel oppgave.

Studentene gikk bredt ut, men kom etterhvert frem til at enn hvor mye de ønsket å redde verden, så var de nødt til å snevre inn omfanget i oppgaven – og avgjørelsen falt på ladestasjoner for el-biler. Gjennom intervjuer og observasjon av ladende ble det tydelig at det er store barrierer for å lade for første gang, og at prosessen er langt fra intuitiv. Mange unngår for alt det er verdt å lade på hurtigstasjon, og mange lar være å bruke el-bil på lengre kjøreturer dersom de vet at de må lade på veien.

En forventer at det kommer mellom 60 og 70 tusen nye el-biler i år. El-bil er i ferd med å bli mainstream og det er ikke lenger gitt at førerne setter seg godt inn i slikt som hvilke ladekontakter som finnes. Da stilles det nye krav til at ladeopplevelsen er positiv og selvforklarende. Dette caset har gitt verdifull læring til BKK som nå jobber videre med problemstillingen. 

– Vi har fått med oss et godt tenkesett; en sykdom, som vi tenker skal være veldig smittsom – vi skal spre Design Thinking i våre organisasjoner og smitte flere designtenkere, fortalte en entusiastisk Anne Jordal, leder for lokale energiløsninger i BKK.

«Just do it,» var beskjeden fra Margrete Birkeland som fortalte om hvordan hun har arbeidet med Design Thinking i Tryg siden hun gikk ut fra studiet i 2016.

«Jeg har tatt studiet i tre år»

Siste posten på programmet var et gjensyn med designtenker Margete Birkeland som tok Design Thinking-studiet i 2015/16. Da arbeidet hun på et case levert av forsikringsselskapet Tryg, og har siden vært ansatt i bedriften. Nå jobber hun i den nordiske innovasjonsavdelingen hvor hun har ledet en rekke prosjekter etter Design Thinking-metodikken.

– Jeg har tatt studiet i tre år! Først som student, så som mentor. Jeg elsker dette verktøyet og bruker det i alle sammenhenger – fra jobben min i Tryg, til mine egne kunst- og kulturprosjekter, til nye rutiner for det lokale svømmelaget. At jeg får jobbe med Design Thinking som metode og at Tryg sender ansatte på utdanningen hvert år er helt fantastisk! 

Tusen takk til Bergen Næringsråd for godt samarbeid, og til Lille Ole Bull som huset oss. 

 

Støttet av