Er det bra at designmetodikk gjøres til allemenannseie – eller bør viktige kreative prosesser forbeholdes kvalifiserte fagfolk?