Innovasjonskultur, bærekraft og visuell hisoriefortelling på DT Bergen