DT Bergens andre kull med designtenkere er uteksaminert