DT Alumni inviterer: Foredrag om AR og VR med Dr. Jordi Linares fra Universitet i Valencia

Dato & tid
12.06.2018 17:30 — 12.06.2018 20:00

2. etg på Vil vite-senteret

Sted: Mellomrommet, BTO, Thormøhlens gate 51