Seks caser er klare for Design Thinking-studentene