Casebeskrivelse DT Bergen, kull 4: Human Innovation