Casebeskrivelse DT Bergen #3: Raskere inn i behandling - RØST