Casebeskrivelse DT Bergen #3: Fremtidens energi og kommunikasjon - BKK