Casebeskrivelse DT Bergen #3: Designerens nettverksorganisasjon – Design Region Bergen