Fra rusbehandling til epler i Hardanger – se casene til DT Bergen 2017/18