Fra rusbehandling til epler i Hardanger – se casene til DT Bergen 2017/18

24. oktober startet tredje kull ved DT Bergen med 36 studenter fordelt på seks spennende caser

Publisert 19.10.2017

Raskere inn i behandling – RØST

Det er et kjent problem i rusfeltet at brukerne opplever det som vanskelig å komme inn i behandling når de trenger det. Rusfeltet er for mange uoversiktlig og oppleves overveldende og uforståelig. Hvordan kan vi – med utgangspunkt i brukerne – finne løsninger som får de som trenger det raskere inn i behandling?

Les mer om caset:

 

Merkevaren Hardangerfrukt – Fruktlagrene i Hardanger
(Hardanger Fjordfrukt, Ullensvang Fruktlager, Nå Fruktlager)

Hvordan kan vi fremme kunnskap om Hardanger og Hardangerfrukt i den yngre del av befolkningen?

Les mer om caset: 

 

Fremtidens energi og kommunikasjon - BKK

Hva vil være viktig for kundene i fremtiden når de skal kjøpe energi og kommunikasjon? Og hva er fremtidens produkter innen energi/kommunikasjon?

Les mer om caset: 

 

Kliniske studier – Bergen Teknologioverføring (BTO)

Hvordan re-designe og forbedre pasienten, pårørende og industrien sitt møte med helsevesenet gjennom kliniske studier?

Les mer om caset: 

 

Mer norsk økologisk mat – Økologiske foregangfylker, Fylkesmannen

Markedet for økologiske produkter øker i Norge. Vi som forbrukere vil ha miljøriktige og sunne matvarer – å velge økologiske matvarer er en måte å bidra til å mette dette ønsket. Men utfordringen er at importen av økologiske varer øker, og norske bønder legger ikke om i like stor grad som markedet øker. Kan ideer fra en design thinking prosess løse denne floken?

Les mer om caset:

 

Designerens nettverksorganisasjon – Design Region Bergen

Doing as we preach! For tredje kull av DT Bergen retter vi lupen mot Design Region Bergen og ønsker å finne ut hvordan organisasjonen kan være mest mulig relevant for medlemmene.

Les mer om caset:

 

Design Thinking: Strategic Design for Innovation

DT Bergen er et studieprogram på masternivå i samarbeid mellom Norges Handelshøyskole (NHH), Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB (KMD, tidl. KHiB) og Høgskulen på Vestlandet (HLV, tidl. Høgskolen i Bergen), i nært samarbeid med NTNU.