Effektiv omstilling med Design Thinking

Dato & tid
06.09.2017 11:30 — 06.09.2017 15:00

Lunsjservering fra kl 11:30, programstart kl 12.

 

Sted: Lille Ole Bull,

Bergen har nå over 60 sertifiserte designtenkere! 6. september får du innblikk i hva det kan bety for din bedrift, og hva det har betydd for bedriftene som det siste året har deltatt på andre kull av Norges første tverrfaglige utdanning i Design Thinking.

Publisert 30.06.2017

Du får også høre de inspirerende og interessante resultatene fra casene studentene fra norsk næringsliv har jobbet med på studiet

Næringslivet møter store krav til omstilling og nyskaping, i en verden hvor endringstakten går hurtigere og hurtigere. For å lykkes med omstillingen kreves det at vi tenker nytt. Vi må i større grad evne å trekke på vidt forskjellige kompetanser for å finne de nye, smarte og bærekraftige løsningene.

Design Thinking får stadig økende oppmerksomhet både internasjonalt og nasjonalt, som en strukturert metode for å lykkes med denne tverrfagligheten. Gjennom å kombinere tanker om økonomi, teknologi og design oppnår vi nyskapende resultater som treffer brukerne av produktene og tjenestene vi leverer, samtidig som de er teknisk gjennomførbare og økonomisk bæredyktige.

Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet i samarbeid med NTNU i Trondheim, står sammen med DesignArena og Design Region Bergen for gjennomføringen av Norges første tverrfaglige Design Thinking-utdanning. 22. juni presenterte de 35 studentene fra norsk næringsliv resultatene fra arbeidet sitt de siste syv månedene. I dette seminaret får vi innblikk i prosessen de har vært gjennom, og de nyskapende resultatene de har kommet frem til. 

Program

11:30  
Registrering /lunsj

12:00  

 • Velkommen
 • Casepresentasjon PwC
 • DT-studiet: hvorfor gjør vi det? Birthe K. Lange, adm. dir. NHH Executive
 • Martin Steinert, professor NTNU – Design Thinking som metode i ingeniørfaget 
 • Casepresentasjon Bergen Kommune, Hjelpemidler
   

13:10  
Pause
 

13:25  

 • Casepresentasjon Den lille Gartner
 • Dialog med Jørn Hammer, leder Den lille Gartner – betydningen av DT og deltakelsen på studiet for gründerbedriften 
 • Casepresentasjon  Bergen Kommune, Bo lengre hjemme
 • Dialog med Bergen Kommune, helse og omsorg -betydningen av DT og deltakelsen på studiet for kommunen 
 • Casepresentasjon Sparebanken Vest

 

15:00  
slutt

Disse casene blir presentert

Bergen Kommune Smart omsorg
Hvordan kan vi forbedre systemet for tildeling av hjelpemidler til pasienter i kommunen som har behov for det?

Bergen kommune Smart omsorg
Hvordan kan vi hjelpe befolkningen å forberede seg på alderdommen, slik at de kan være selvstendige og uavhengige i egne hjem lengre?

PwC
Hvordan kan vi utvikle et konsept for å bistå våre kunder med automatisering og robotisering av sine prosesser?

Sparebanken Vest
Hvordan kan vi bli mest mulig hjelpsom og relevant for våre kunders daglige økonomiske behov?

Den lille Gartner – takket være støtte fra BTO
Hvordan kan vi gjøre det engasjerende, lystbetont og enkelt for folk å dyrke sin egen mat, og engasjere seg i bærekraftsproblematikk knyttet til mat?

Arrangementet holdes i samarbeid med