Endringsledelse, kultur og bærekraft på DT Bergen

Det nærmer seg finalen for Design Thinking-studentene

Publisert 06.06.2017

30. og 31. mai var Design Thinking-studentene igjen samlet, denne gangen i HVLs lokaler i Møllendalsveien. 

Programdirektør Tore Hillestad ved NHH startet dagen med et spennende foredrag om organisasjonskultur – er det noen en organisasjon har eller er, ideell kultur versus reell kultur, samt eksempler og karakteristikker på kultur som fostrer innovasjon.

Tore Hillestad (NHH) foreleste om organisasjonskultur

Neste på programmet var programdirektør ved NHH Executive, Monica Rydland som forsker på mellomlederen og deres rolle i endringsprosesser. For studentene presenterte hun funn, bl.a. fire ulike roller blant mellomledere: The market protector, the renewer, the executer og the co-creator. Mest interessant var kanskje the co-creator med sin evne til å balansere eksterne og interne stakeholders, og strategisk gripe endringsmuligheter fra dag én.

Monica Rydland (NHH) forsker på mellomlederens rolle i endringsprosesser

Lars Jacob Tynes Pedersen (NHH)

Sveinung Jørgensen (NHH)

Etter lunsj sto bærekraft på programmet, med duoen Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen som blant annet har forfattet boken RESTART. 7 veier til bærekraftig business

Den iterative prosessen omtalt som de syv veiene er illustrert i akronymet RESTART:
“Fremtidens forretningsmodeller vil kreve hyppig Redesign, og kontrollert Eksperimentering. De vil basere seg i ideer fra Sirkulærøkonomi, og karakteriseres av Tjenestelogikk. Dette vil gjøre Allianser viktigere enn noensinne, for å oppnå riktig Resultat i en verden hvor målet er Tredimensjonalt (People, Planet, Profit)”

Birgitta Ralston (Ralston & Bau)

Dag to var det duket for workshop med Design Thinking-coach Birgitta Ralston og Alexandre Bau (KMD Bergen og Ralston & Bau). Tema for dagen var «‹Design› in Design Thinking», og, ved siden av innføring i kunst- og designhistoriske epoker, fikk studentene en oppfordring til å løfte blikket og se på det store bildet. Bau påpekte blant annet at én en-litersflaske med vann har 600 ganger større miljøpåvirkning, målt i co2-utslipp, som en liten vann fra springen. Som Jørgensen og Pedersen påpekte dagen før bør det ikke være et mål i seg selv å lansere et nytt produkt i markedet – som entreprenør, og etablert bedrift, har en et sosialt ansvar for ikke bare å velge nedbrytbare materialer, men også vurdere om en på bærekraftig vis kan benytte for eksempel biprodukter eller «avfall» fra annen produksjon.

To lærerike og inspirerende dager på DT Bergen er overstått. Nå gjenstår kun to uker til studentene skal presentere arbeidet fra de siste syv månedene og motta vitnemålet. Følg med!

Vil du også studere Design Thinking? Hovedopptak for DT Bergen 2017/18 er tirsdag 15. august. Les mer her.