Anita Steinstad om Design Thinking for identifisering av brukerbehov

Anita Steinstad fra Knowit Experience delte erfaringer fra Design Thinking-studiet på Nordiske Mediedager

Publisert 18.05.2017

Som student i første kull på Design Thinking-studiet arbeidet Anita Steinstad med et tverrfaglig team på caset «Lineær-TV, sakte død». På scene på Nordiske Mediedager fortalte hun om Design Thinking-prosessen og arbeidet med å forstå den yngre generasjonens medievaner. 

– Vi var en tverrfaglig gruppe med seks personer – en økonom, en fra reklame, to ingeniører, en med kunstbakgrunn og meg med designbakgrunn. Det vi hadde til felles var at vi ville lære om behovene disse unge mediebrukerne faktisk har.

Gruppen snakket med 200-300 forskjellige mennesker, utførte dybdeintervjuer, observerte, snakket med medievitere, og «hang» med ungdommer.

– En dag satt jeg med en tenåringsgutt som spilte spill. Jeg spurte han et par spørsmål når vi først møttes, men han var kort og tilbakeholden. Mens han spilte spurte jeg om hva han gjorde og hvorfor og han begynte å åpne seg og fortelle med entusiasme. Det er essensen av Design Thinking – å investere tid i menneskene vi har som mål å lære om. 

En øyeåpende innsikt var de vidt motstridende synene på unges medievaner fra voksne og ungdommen selv. En voksen dame sa: «Unge i dag skjønner ikke hvordan de skal være sosiale», mens ungdommen selv fortalte at «når jeg spiller er jeg aldri alene». 

– Jeg husker spesielt en familie. På fredagskvelden kom tv-en på og familien satt samlet rundt. Moren så det som en samlende opplevelse, mens for tenåringsgutten var det motsatt: «Det er veldig passivt, jeg følte meg ensom».

Anita omtaler ungdommen, de digitale innfødte, som selvstendig læringsdrivende:

– De er naturlige innovatører, å mestre er underholdning for dem. De har bestevenner fra hele verden som de har møtt på internett. På spørsmål om de vil ha TV er svaret: «ja, men ikke som det er i dag, det sosiale aspektet mangler».

Resultatet av arbeidet var et konsept som kombinerer algoritmer med selvvalgt inspiratorer, en tilpasset tv-portal som tar høyde for de sosiale rundt ungdoms mediebruk. Teamet bygget en prototype i papp og tok den med til videregåendeelever som fikk bygge den opp slik de selv ville ha den.

– Vi lærte utrolig mye av den sesjonen om hvilken informasjon og funksjoner de vektla – ting vi aldri hadde lært om vi ikke hadde spurt dem.

Les også: