Interessert i Design Thinking-studiet? Søk før 15. august

Løpende søknadsfrist frem til 15. august for studenter til tredje kull av DT Bergen

Andre kull ved DT Bergen nærmer seg uteksaminering og til sommeren vil det være over 60 Designtenkere som har gjennomgått studiet. Allerede ved fjorårets opptak var hadde vi lange ventelister både av studenter og caseleverandører og det er derfor en glede å endelig kunne åpne opp for påmelding til neste runde.

Ringvirkningene av studiet har vært over all forventning: bedrifter med caser på studiet har ansatt Designtenkere, vi får stadig henvendelser fra aktører som etterspør kompetansen, mange av alumni har startet for seg selv og jobbet med bedrifter på tvers av næringslivet. Det er helt klart at dette er kompetanse som har stor verdi i en tid preget av endring.

Mer informasjon om studiet finner du her.

Info til søkere (studenter)

Frist for å søke er 15. august

Pris for student: 80.000 kr

Evt. tilbud om studieplass vil utkommuniseres innen 30. august

Hvordan søke?

Send følgende info til designthinking @ drb.no :

  • Fullt navn, nåværende arbeidsgiver, stillingstittel, fødselsdato, adresse og telefonnummer; 
  • CV;
  • Kopi av vitnemål fra universitet(er), inkludert karakterutskrift;
  • På under 400 ord, fortell hvorfor du er interessert i studiet, og hva du tar med deg av ferdigheter og tidligere erfaringer

Søknaden kan være på engelsk eller norsk.

Søkere som er ansatt i DesignArena-bedrifter vil bli prioritert.

Krav til søkeren:
Det er krav at søkeren har en bachelor-grad (uansett fag), minst to års arbeidserfaring, og grunnleggende språkferdigheter i norsk og engelsk.

Vil du søke med case?

Les mer her, og ta kontakt på designthinking @ drb.no